top of page

Psykoterapi

Overordnet:

 

Jeg er 4.-års studerende til psykoterapeut på Tobiasskolen. Det er en 4-årig uddannelse, der integrerer kropsterapi, energiarbejde & psykoterapi i en spændende form på et jordbundet spirituelt fundament. 

Terapien er på nuværende tidspunkt et sted, hvor jeg øver mig i at blive en dygtig integrativ terapeut. Derfor er prisen reduceret. Varighed 1.5 time, pris: 400 kr. 

Det er et krav fra skolens side, at jeg selv går i terapi samt modtager supervision. 

Min tilgang: 

Der er tusind veje til Rom, således også i terapi. Dette er et grundrids af min terapeutiske tilgang.

 

At forstå terapi er at forstå mennesker på flere plan; at folde mennesker ud. Kunsten er at komme til roden af en problematik gennem sansning & faglig viden. Jeg lyser på forskellige aspekter for at nå ned til roden. Hvad handler det her egentlig om?

 

I mit arbejde er jeg meget optaget af de delpersonligheder, som vi alle har. I alle delpersonligheder lever et forsvar, en adfærd, et tændt nervesystem, en længsel, et indre barn, en historie, en læring og en mulighed for at blive mere DIG.

Det er mit ønske at hjælpe klienter hjem i sig selv: Hvem er jeg dybest set? Og hvordan vil det være at leve fra kernen?

 

Kroppen husker alt, så det er væsentlig at få kroppen integreret i terapien. Ofte er vi mennesker meget i vores hoved, på det mentale plan. Ved at bruge kroppen i terapien kan vi åbne op for fortrængninger og traumer ved eksempelvis at gå ind i en følelse via en bevægelse. 

Jeg møder dig i øjenhøjde, og jeg er ikke mere værd end mine klienter. Jeg har gået min egen vej & min opgave er at lyse på din vej samt favne hele dig & dit liv i arbejdet. 

Og sidst men ikke mindst: Vi er ikke vores problemer eller vores diagnose. Du kan fx opleve depression, men du er noget helt andet. 

Krops- & psykoterapi kan være for dig, der

  • Lider af stress, depression eller angst

  • Har problemer med afhængighed 

  • Ønsker hjælp til at stå stærkere i din egen kraft

  • Ønsker hjælp til at komme ud af et narcissistisk forhold 

  • Ønsker hjælp til at komme videre efter et narcissistisk forhold

  • Ønsker en mere holistisk tilgang i din terapeutiske proces 

  • Ønsker at inddrage kroppen i din terapeutiske praksis

  • Ønsker at åbne for energetiske blokeringer

  • Har fået en diagnose som du ønsker hjælp til at håndtere i hverdagen

  • Ønsker hjælp til integration af psykedeliske oplevelser

Jeg bliver løbende undervist i nye moduler, så derfor vil listen ovenfor også udvide sig. Fx tilbyder jeg naturligvis ikke målrettet parterapi, når jeg ikke har fået den nødvendige undervisning endnu. 

bottom of page